Μοντελοδρόμιο Λόφος Κοψά Ανώπολη.
email eahkmail@gmail.com 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΓΑ 2013

Αναγνώριση Αθλητικού Σωματείου

1.  Καταστατικό της Ενωσης Αερομοντελιστών Ηρακλείου Κρήτης

2. Αίτηση εγγραφής στην Ε.Α.Η.Κ.

3.  Κανονισμός λειτουργίας του μοντελοδρομείου

4.  Αίτηση εγγραφής στην ΕΛ.Α.Ο.

5. Εκπαίδευση πρόγραμμα εκπαίδευσης